Voorwoord


De bouwsector versterken en oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen zoals het verduurzamen van woningen en effectiever gebruik van grondstoffen. Met die opdracht zette het kabinet ons eind 2016 aan het werk. Ruim 50 betrokken partijen uit alle onderdelen van de bouw gingen, in een sfeer van grote ambitie en eensgezindheid, aan de slag. Het resultaat mag er zijn. Namens ons allen presenteer ik u, met eer en genoegen: De Bouwagenda. 


Bernard Wientjes

Voorzitter Taskforce Bouwagenda

Taskforce Bouwagenda

De Taskforce Bouwagenda is opgericht door ministers Kamp (EZ), Blok (Wonen) en Schultz van Haegen (Infrastructuur) om De Bouwagenda op te stellen en uit te voeren. De Taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van de ‘gouden driehoek’ (overheid, markt en kennisinstellingen), aangevuld met ‘trekkers’ met verantwoordelijkheid voor deelmarkten (zoals vastgoed, infra) en deelthema’s (zoals Human Capital). De Taskforce legt verantwoording af aan het ‘parlement’ van De Bouwagenda: de Bouwcoalitie. Deze bestaat uit ruim 50 partners van De Bouwagenda, die deel uitmaken van dit unieke samenwerkingsverband.


De Taskforce bestaat uit de leden:


Bernard Wientjes

Voorzitter


Gert-Jan Buitendijk

Directeur-Generaal Bestuur en Wonen van het Ministerie van BZK algemene bestuursdienst


Joanne Meyboom

Directeur divisie Building Technologies Siemens


Maxime Verhagen

Voorzitter Bouwend Nederland


Elphi Nelissen

Decaan faculteit Bouwkunde TU Eindhoven


Claudia Reiner

Vicevoorzitter Uneto-VNI, directeur Caris & Reiner BV


Pieter Litjens

Wethouder Verkeer, Vervoer en Organisatie gemeente Amsterdam


Albert Martinus

Bestuurslid MKB Infra


Ben van Berkel

Founder/Principal Architect UNStudio / Kenzo Tange Chair Harvard


Koene Talsma

Voormalig lid van de Raad van Bestuur van Dura Vermeer


Annemieke Nijhof

CEO ingenieursbureau Tauw


Rob van Wingerden

CEO BAM