In de afgelopen recente jaren is een aantal belangwekkende rapporten, notities en brieven gepubliceerd die een belangrijke input vormen voor het opzetten en uitrollen van De Bouwagenda. Onderstaande lijst is niet limitatief, maar geeft wel een overzicht.

Beleid

 • Beleidsverkenning Circulaire economie in de Bouw, Een perspectief voor de markt en overheid, door Rijkswaterstaat en RIVM, d.d. 18 december 2015
 • Brief aan de Tweede Kamer “Bouwagenda”, Ministerie van Economische Zaken, Directoraat-generaal Bedrijfsleven & Innovatie, Directie Topsectoren en Industriebeleid, d.d. 29 november 2016
 • De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie, door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, februari 2017

Energie(transitie)

 • Energieakkoord 2013
 • Naar een toekomstbestendig energiesysteem: Flexibiliteit met waarde, TNO-rapport TNO 2015 R11144 d.d. 21 juli 2015
 • Naar een Toekomstbestendig energiesysteem in Nederland, TNO
 • Energieakkoord voor duurzame groei, Voortgangsrapportage 2016, SER
 • Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2016, SER, 17 februari 2016

Circulaire economie

 • Beleidsverkenning Circulaire economie in de Bouw, Een perspectief voor de markt en overheid door Rijkswaterstaat en RIVM, d.d. 18 december 2015
 • SMO Promovendi boek Circulaire economie. Wat? Waarom? Hoe? Perspectieven van jonge wetenschappers, 2016
 • Green Deal Duurzaam GWW d.d. 17 januari 2017

Innovatie

 • Routekaart Innovatieakkoord Bouw, Eindverslag van het Actieteam Innovatie d.d. juli 2014
 • Themakaart Bouw, in opdracht van de Bouwcampus, gelanceerd in januari 2016
 • Bouwstenen voor de INNOVATIEAGENDA BOUW, Position Paper door J.W. van de Groep d.d. 6 mei 2016
 • Innovatie in de bouw, EIB en University of Twente d.d. 28 november 2016
 • Reinventing Construction: a route to higher productivity, McKinsey Global Institute, februari 2017

Samenwerking

 • “De Marktvisie: opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra werken samen aan een vitale en duurzame sector”, initiatief van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, ProRail, Bouwend Nederland, NLingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, Uneto VNI en Astrin, gelanceerd januari 2016.
 • Visiedocument ‘De waterschapsmarkt van de toekomst, bouwstenen voor vernieuwing’, opgesteld door de Unie van Waterschappen, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, NLingenieurs, UNETO-VNI en ENVAQUA, gelanceerd november 2016
 • “RVB Marktvisie: Samenwerken op basis van vertrouwen”, opgesteld door het Rijksvastgoedbedrijf, ism marktpartijen, gelanceerd februari 2017
 • “City Deal Open MKB Convenant Nederland”, Stichting Rondom GWW, januari 2017